Hakkımızda

KISACA ZORLU ENERJİ GRUBU

 

1993 yılında Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin (Zorlu Enerji) kuruluşuyla temelleri atılan Zorlu Enerji Grubu, enerji sektörünün farklı alanlarında hizmet sunan küresel ölçekte bir şirketler topluluğudur. Zorlu Enerji Grubu, halka açık tek şirketi Zorlu Enerji tarafından yürütülen elektrik ve buhar üretimi ile satışı başta olmak üzere enerji sektörünün farklı alanlardaki faaliyetleri ile entegre bir hizmet karması sunmaktadır.

 

 

FAALİYET ALANLARI

 

Zorlu Enerji Grubu; “Elektrik Üretimi”, “Elektrik Satışı ve Ticareti”, “Enerji Santrallerinin İnşası” “Bakım, Onarım ve İşletme Hizmetleri”, “Doğal Gaz Dağıtım” ve “Doğal Gaz Toptan Ticareti” olmak üzere altı temel alanda faaliyet göstermektedir.  

 

GÜÇ ODAKLARI

 

Zorlu Enerji Grubu; mühendislik, tedarik, inşaat hizmetlerini, bakım, onarım ve işletme hizmetleriyle tamamlayan entegre yapısıyla rakipleri ile arasında fark yaratmaktadır.

 

Kurumsal Gelişim


• Piyasa itibarı,
• Köklü deneyim ve kurumsal değerler

 

Operasyonel Güç


• Yüksek kapasiteli üretim gücü,
• Nitelikli insan kaynağı,
• Dengeli portföy,
• Kaynak çeşitliliği ve
• Yenilikçi çözümler üretme yetkinliği

 

Entegre Sürdürülebilirlik


• Çevrenin korunması,
• Paydaş katılımının sağlanması,
• Sorumlu iş yapış biçimi,
• Toplumsal ve kültürel hayata katkı,
• İyi işleyen kurumsal yönetim,
• Kalifiye insan kaynağı temelinde bütünsel bir sürdürülebilirlik yaklaşımı

 

Yerli ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları


• Özelleştirme ihalesi ile devralınan santraller ve yeni yatırımlarla toplam kurulu güç içinde yükselen yerli ve yenilenebilir kaynak oranı.

 

 

ZORLU ENERJİ’DE ÖNE ÇIKANLAR

 

• Zorlu Enerji 700.3' MW’ı yurt içinde olmak üzere toplam 1046 MW kurulu güce sahiptir.


• Zorlu Enerji’nin Türkiye’deki santrallerinin toplam kurulu gücünün %67’i, toplam kurulu gücünün ise %49’u yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmaktadır.


• Kızıldere II santrali, 80 MW kurulu gücü ile Türkiye’nin tek santralde en büyük, dünyanın ise sayılı jeotermal santralleri arasında yer almaktadır.


• Zorlu Enerji, faal durumda olan 3 jeotermal santrali 140 MW toplam kurulu güce sahiptir.


• Zorlu Enerji, Türkiye’deki toplam jeotermal kurulu gücünün yaklaşık yüzde 22’sini tek başına temsil etmektedir.


• Zorlu Enerji Türkiye ve Pakistan’da toplam 271 MW’lık 4  rüzgar santraline sahiptir.


• Gökçedağ Rüzgar Santrali 135 MW kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük rüzgar santrallerinden biridir. Dünyanın en iyi rüzgar koridorlarından biri olan Pakistan Jhimpir’de yer alan rüzgar santrali 56,4 MW kurulu güce sahiptir. Osmaniye'nin Bahçe İlçesinde 100 milyon Euro Yatırım ile toplam 80,3 MW kapasiteli Sarıtepe  - Demirciler Rüzgar Enerjisi Santralleri  Ağustos 2016'da devreye girmiştir.

 

• Zorlu Enerji, ülkemizin yüksek potansiyele sahip olduğu alanlardan biri olan güneş enerjisi alanında araştırma ve yatırım planları sürdürülmektedir. Bu doğrultuda, 2016’nın ilk çeyreğinde yurt içinde ve yurt dışında güneş enerjisinden elektrik üretmek, solar fotovoltatik (PV) panelleri kiralamak, satmak, satın almak, ihraç etmek, çatılara yerleştirmek ve buna ilişkin her türlü kurulum hizmeti ve danışmanlık hizmeti vermek ile yurt içinde elektrik enerjisi ve/veya kapasite toptan alım ve satım faailyetlerinde bulunmak üzere Zorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ şirketini kurmuştur.

 

• Zorlu Enerji, Türkiye’de ISO 14064-1 “Sera Gazı Emisyon Standardı Belgesi”ne sahip tek enerji şirketidir.


• Zorlu Enerji Türkiye’de karbon ayak izini hesaplayan ilk enerji şirketidir.


• Zorlu Enerji, Türkiye’de enerji sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamıştır.

 

ZORLU ELEKTRİK TİCARET FAALİYETLERİ


• Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ (Zorlu Elektrik), elektrik enerjisinin yurt içinden ve serbest bölgelerden alınarak, yurt içinde toptan ve doğrudan satışı ya da yurt dışı ülkelere ihraç edilmesi amacıyla 2000 yılında kurulmuş bir Zorlu Enerji Grubu şirketidir. Şirket, Enerji Piyasası Kurumu (EPDK) tarafından verilen “Tedarik Lisansı” ile enerji sektöründe başarıyla faaliyet göstermektedir.


• Zorlu Elektrik, söz konusu temel faaliyetleri kapsamında, talep ve fiyat tahminleri, üretim planlaması, fiyatlandırma, satış, risk ve portföy yönetimi ile uzlaştırma ve faturalandırma işlemlerini gerçekleştirmektedir. Şirket, tüketicilere ikili anlaşmalarla saatlik, dönemli ve piyasa fiyatlarına uyarlanmış, tüketicilerin tüketim hacim ve alışkanlıklarına uygun, yüksek tasarruflu tarife paketleri oluşturmakta ve maliyetlerini minimize edici çözümler sunmaktadır.

 

 

DOĞAL GAZ DAĞITIM VE TİCARET FAALİYETLERİ

 

  • Zorlu Enerji Grubu, GAZDAŞ Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Trakya Doğal Gaz Dağıtım AŞ şirketleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 2006 yılında düzenlenen dağıtım lisansı ile doğal gaz dağıtım sektöründeki faaliyetlerine başlamıştır.

 

  • Grup, her iki bölgede toplam 27 yerleşim bölgesinde doğal gaz dağıtım kapsamında şehir şebekesinin projelendirilmesi, altyapı yatırımları, şebekenin devreye alınarak doğal gazın sanayi ve konutların kullanımına sunulması ile müşterilerin kesintisiz ve güvenli doğal gaz kullanımlarının sağlanması çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

 

  • GAZDAŞ, söz konusu iki şirket ile çalışmaları kapsamında Trakya ve Gaziantep'te yerin altına 5745 kilometrelik, başka bir deyişle Türkiye'yi bir uçtan diğerine üç defa kat edecek uzunlukta boru hattı kuruldu. 500 bini aşkın ulaşan toplam abone sayısıyla doğal gazı milyonlarca vatandaşa ulaştıran GAZDAŞ, 2035'e dek toplamda 523 milyon dolarlık yatırımla 9000 kilometrelik boru hattını oluşturmak ve 1,5 milyon aboneye 5 milyar metreküplük doğal gazın dağıtımını sağlamak hedefine sahiptir.

 

  • Zorlu Enerji Grubu; 2010 yılında “Zorlu Doğal Gaz İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.” ve “Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret A.Ş.” unvanlı şirketleri kurarak Doğal Gaz Ticaret Piyasası’na girmiş “Toptan Satış” ve “Spot LNG” lisanslarını alarak 2015 yılı sonuna kadar Türkiye’nin dört bir noktasına yaklaşık 5 milyar metreküp doğal gazın satışını gerçekleştirmiştir.

 

  • Her yıl düzenli olarak Doğal Gaz Ticaret Piyasası’ndaki pazar payını artıran Grup,  2015 yılında Türkiye’de tüketilen doğal gazın yaklaşık %3’ünün ticaretine imza atmıştır. 2016 yılında ise istikrarlı büyümesine devam eden Grup, doğal gaz ticaret hacmini 1,5 milyar metreküpe çıkarmıştır. Toplamda 10 milyar metreküp olan özel sektör hacminin %15’ine sahip olan Grubumuz, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu doğal gazı iletim ve dağıtım hatları üzerinden kesintisiz, kaliteli ve çevreye zarar vermeyecek şekilde serbest tüketicilerin hizmetine sunmaktadır.


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

 

Zorlu Enerji Grubu yüksek kapasiteli üretim gücü, nitelikli insan kaynağı, dengeli portföyü, kaynak çeşitliliği ve yenilikçi çözümler üretme yetkinliği ile enerjide arz güvenliği ve sürdürülebilirliği destekleyen projelere yatırım yapmaya devam etmektedir.

 

Zorlu Enerji Grubu; sürdürülebilir enerjiyi, “enerjinin geri dönülmez çevresel tahribatlara yol açmadan, ekolojik dengeyi bozmadan ve kuşaklar arası adalet anlayışına uygun bir şekilde üretimi ve kullanılması” olarak tanımlamaktadır.

 

Sürdürülebilir enerjiyi sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olarak değerlendiren Zorlu Enerji, verimli ve güvenli kaynaklara dayalı enerji üretimi politikası temelinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Zorlu Enerji, sürdürülebilirlikle ilgili yöneteceği alanları belirlerken, iklim değişikliği, doğal kaynakların azalması ve enerji arz güvenliği gibi yaşamsal konulara üst düzeyde önem vermektedir. Grubun yatırım odaklarından yenilenebilir enerji, dünyamızın artan enerji ihtiyacını karşılamak için hem enerjide arz güvenliğini, hem de iklim değişikliği ile etkili mücadele için gerekli dönüşümü sağlamak için benzersiz bir fırsat sunmaktadır.

 

Zorlu Enerji 2009 yılında Türkiye’de karbon ayak izini hesaplayan ilk enerji şirketidir. Türkiye’de enerji sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamıştır. Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali’nde uygulamaya geçirilen proje ile Türkiye’de “Karbon Emisyon Satış Sözleşmesi” imzalayan ilk enerji şirketidir. Türkiye’den Karbon Saydamlık Projesi’ne katılan tek enerji şirketi olan Zorlu Enerji, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında CDP kapsamında “Türkiye Karbon Saydamlık Liderliği” ödülünü almayı başardı. Ayrıca, Zorlu Enerji 2013 yılında BİST 100 endeksine dahil olan ve raporlama yapan 4 enerji şirketinden en yüksek performans skorunu alan şirket olmuştur.

 

Zorlu Enerji’nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ (“Zorlu Rüzgar”) Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali (“Rotor I RES”), 2016’nın ikinci yarısında devreye alınması planlanan Sarıtepe ve Demirciler Rüzgar Enerji Santralleri (“Rotor II RES”) ve Pakistan’daki rüzgar enerjisi santrali “Gold Standard” Sertifikası almıştır.

 

Yenilenebilir enerji alanında örnek projeler hayata geçiren Zorlu Enerji’nin rüzgar enerjisi projeleri toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıları ile karbon piyasasında işlem gören enerji projelerini derecelendiren standartlar arasında en itibarlısı olan bu sertifikaya sahiptir. Böylece santrallerin yılda 100 bin tona yakın CO₂ salınımının önüne geçen projenin çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe sunduğu katkı teyit edilmiştir.


Küresel ölçekteki en detaylı ve itibarlı sertifika programı olan Gold Standard, yenilenebilir ve temiz enerji projelerinin çevresel ve sosyal etkileri değerlendirilerek verilmektedir. Santraller, gönüllü piyasada şeffaflığı ve kredibiliteyi garanti ederek, yüksek kaliteli karbon kredilerinin oluşturulmasında önemli güvence sağlamıştır.

 

Sorumlu Kurumsal Vatandaş

 

Sorumlu bir dünya vatandaşı olan Zorlu Enerji, insan hakları, iş yaşamı, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlıklı dört ana konuda temel prensipler belirleyerek küreselleşen günümüz dünyasında yerini almıştır. Şirket, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında topluma, çevreye ve özellikle çocuklara değer katan çalışmalar sürdürmektedir. Tüm yatırım bölgelerinde yatırım öncesi sosyal ve ekonomik yönden olası etkileri detaylıca analiz ederek risk ve fırsatları belirlemekte olan Zorlu Enerji; faaliyet gösterdiği yörede yerel halka ve çevreye karşı sorumluluklarının bilinciyle bölgeye ve halkına değer katmaya odaklıdır.

 

Zorlu Enerji Grubu bu yaklaşım çerçevesinde projelerine dair daha inşaat çalışmaları başlamadan önce bölgede geniş katılımlı bilgilendirme toplantısı yapmakta, santral ile ilgili detaylı bilgilendirme ile halkın görüş ve beklentilerini tespit etmektedir. Ayrıca bölgenin sosyo-ekonomik durumunun tespiti için Sosyal Durum Araştırması ve İnsan Gücü Araştırması yapmaktadır.

 

Grup, sürdürülebilirlikle ilgili yönetilecek etki alanlarını belirlerken, doğal kaynakların korunması ve enerjide arz güvenliği gibi yaşamsal konular kadar toplumsal ve çevresel etki analizine de azami önem vermektedir. Bu kapsamda emisyon ölçüm ve azaltım çalışmalarını etkin olarak sürdüren Grup, sera gazı emisyonlarının ölçülmesi ve raporlanması ilkelerini kapsayan ISO 14064-1 belgesini 2011 yılında almıştır. Ayrıca Grup, 2009 yılında Türkiye’de karbon ayak izini hesaplayan ilk enerji şirketidir. Türkiye’de enerji sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamıştır. Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali’nde uygulamaya geçirilen proje ile Türkiye’de “Karbon Emisyon Satış Sözleşmesi” imzalayan ilk enerji şirketidir.


Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) 2010 yılında katılan Grup, halka açık şirketlerin sera gazı salım miktarlarını ve iklim değişikliğiyle ilgili risk yönetim politikalarını şeffaf bir şekilde duyuran ilk enerji şirketlerinden olmuştur.


Enerji sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan Grup, bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini aktaran raporun üçüncüsünü 2014’te yayınladı. Grubun 2012-2013 dönemi sürdürülebilirlik performansını içeren rapor, dünya çapında kabul edilmiş raporlama standardı kuruluşu Küresel Raporlama Girişimi - Global Reporting Initiative (GRI)’den en şeffaf düzeyi gösteren “A” uygulama seviyesi onayını almıştır. Zorlu Eenerji Grubu, Sürdürülebilirlik  Kurulu  öncülüğünde hazırladığı GRI G4 seviyesindeki 4'üncü Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınlamıştır. Grup 2014-2015  dönemine ait sürdürülebilirlik performansını ve performansın iyileştirilmesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaları şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır.

 

SORUMLU KURUMSAL VATANDAŞ

 

Sorumlu bir dünya vatandaşı olan Zorlu Enerji, insan hakları, iş yaşamı, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlıklı dört ana konuda temel prensipler belirleyerek küreselleşen günümüz dünyasında yerini almıştır. Şirket, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında topluma, çevreye ve özellikle çocuklara değer katan çalışmalar sürdürmektedir. Tüm yatırım bölgelerinde yatırım öncesi sosyal ve ekonomik yönden olası etkileri detaylıca analiz ederek risk ve fırsatları belirlemekte olan Zorlu Enerji; faaliyet gösterdiği yörede yerel halka ve çevreye karşı sorumluluklarının bilinciyle bölgeye ve halkına değer katmaya odaklıdır.

 

Zorlu Enerji Grubu bu yaklaşım çerçevesinde projelerine dair daha inşaat çalışmaları başlamadan önce bölgede geniş katılımlı bilgilendirme toplantısı yapmakta, santral ile ilgili detaylı bilgilendirme ile halkın görüş ve beklentilerini tespit etmektedir. Ayrıca bölgenin sosyo-ekonomik durumunun tespiti için Sosyal Durum Araştırması ve İnsan Gücü Araştırması yapmaktadır.

 

Grup, sürdürülebilirlikle ilgili yönetilecek etki alanlarını belirlerken, doğal kaynakların korunması ve enerjide arz güvenliği gibi yaşamsal konular kadar toplumsal ve çevresel etki analizine de azami önem vermektedir. Bu kapsamda emisyon ölçüm ve azaltım çalışmalarını etkin olarak sürdüren Grup, sera gazı emisyonlarının ölçülmesi ve raporlanması ilkelerini kapsayan ISO 14064-1 belgesini 2011 yılında almıştır. Ayrıca Grup, 2009 yılında Türkiye’de karbon ayak izini hesaplayan ilk enerji şirketidir. Türkiye’de enerji sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamıştır. Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali’nde uygulamaya geçirilen proje ile Türkiye’de “Karbon Emisyon Satış Sözleşmesi” imzalayan ilk enerji şirketidir.

 

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) 2010 yılında katılan Grup, halka açık şirketlerin sera gazı salım miktarlarını ve iklim değişikliğiyle ilgili risk yönetim politikalarını şeffaf bir şekilde duyuran ilk enerji şirketlerinden olmuştur.

Enerji sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan Grup, bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini aktaran raporun üçüncüsünü 2014’te yayınladı. Grubun 2012-2013 dönemi sürdürülebilirlik performansını içeren rapor, dünya çapında kabul edilmiş raporlama standardı kuruluşu Küresel Raporlama Girişimi - Global Reporting Initiative (GRI)’den en şeffaf düzeyi gösteren “A” uygulama seviyesi onayını almıştır.  

 

Grubun 2014-2015 dönemini kapsayan dördüncü sürdürülebilirlik raporu, 2016 yılı içerisinde yayınlanmıştır.